ผังในฟาร์ม

เปิิดให้เข้าพักระหว่างเดือน ตุลาคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์ ในปีถัดไป (เปิดเฉพาะฤดูหนาว)

เฉพาะในวันเสาร์ และวันหยุดนักขักตฤกษ์

 • สิ่งที่เตรียมไว้ให้
 • we prepare

1. เตียงนอนพร้อมผ้าห่ม และหมอน สำหรับ 2 ท่าน
2.อุปกรณ์อาบน้ำ พร้อมผ้าเช็ดตัว สำหรับ 2 ท่าน
3. พัดลม 1 ตัว
4. โคมไฟตั้งโต๊ะ และปลั๊กไฟ
5. น้ำดื่ม 2 ขวด
1. 2 Bed room size with blanket and pillow for 2 person.
2.Towel soup and shampoo for 2 person.
3. 1 Electirc fan
4. Lamp and electricity
5. 2 bottons of Drink water
 


 • สิ่งที่เตรียมไว้ให้
 • we prepare

1. เตียงนอนพร้อมผ้าห่ม และหมอน สำหรับ 3 ท่าน
2.อุปกรณ์อาบน้ำ พร้อมผ้าเช็ดตัว สำหรับ 3 ท่าน
3. พัดลม 1 ตัว
4. โคมไฟตั้งโต๊ะ และปลั๊กไฟ
5. น้ำดื่ม 3 ขวด
1. 3 Bed room size with blanket and pillow for 3 person.
2.Towel soup and shampoo for 3 person.
3. Electirc fan
4. Lamp and electricity
5. 3 bottons of Drink water
 

อุปกรณ์เสริม (Optional)
 • สิ่งที่เตรียมไว้ให้
 • we prepare
1. เตียงนอนพร้อมผ้าห่ม และหมอน สำหรับ1 ท่าน
2.อุปกรณ์อาบน้ำ พร้อมผ้าเช็ดตัว สำหรับ 1 ท่าน
35. น้ำดื่ม 1 ขวด
1. Bed with blanket and pillow for 1 person
2.Towel soup and shampoo for 1 person.
3. 1 botton of Drink water
 

 • สิ่งที่เตรียมไว้ให้
 • we prepare

1. เต้นท์พร้อมผ้ายางปูนอน ผ้าห่ม และหมอน สำหรับ 2 ท่าน
2.อุปกรณ์อาบน้ำ พร้อมผ้าเช็ดตัว สำหรับ 2 ท่าน
35. น้ำดื่ม 2 ขวด

1. Tent with blanket and pillow for 2 person
2.Towel soup and shampoo for 2 person.
3. 2 bottons of Drink water
 

 • โปรแกรมและกิจกรรมในฟาร์มฯ
 • Program and Guidelines for overnight Farm Stay

เขามะกอก ฟาร์มสเตย์ ปรารถนาให้ท่านได้พักผ่อน เสมือนท่านมาเยี่ยมบ้านญาติที่เป็นเกษตรกรฟาร์มโคนม

โปรแกรมสำหรับการพักผ่อนในฟาร์ม มีดังนี้
วันแรกของการพัก
18.00 น. ทานอาหารเย็น
              สเต๊ก ท่านละ 1 ที่ (กรุณาแจ้งล่วงหน้า มีให้เลือก หมู/ไก่/เนื้อ/ปลา (ปลาโรนันชุปแป้งทอด))
              บุพเฟ่ สลัด ข้าวผัด แกงจืด เห็ดย่างน้ำจิ้มซีฟู้ด ข้าวโพดปิ้ง หรือ ของหวาน หรือ ผลไม้
              พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สองของการพัก
6.00 น. ปลุกยามเช้า
6.30 น. ชมพร้อมทดลอง รีดนมวัว
7.30 น. ทานอาหารเช้า
            บุพเฟ่ ข้าวสวย/ข้าวต้ม และกับข้าว 3 อย่าง
            ขา/กาแฟ/ขนมปัง และนมสดจากฟาร์ม

            เช็คเอ้าท์ ก่อนเวลา 12.00 น.

ข้อพึงปฏิบัต
1. ห้ามสูบบุหรี่ ในบริเวณเต้นท์ที่พัก
2. สวมหมวกตลอดเวลาเมื่ออยู่บริเวณกลางแจ้งในเวลากลางคืน เนื่องจากเป็นช่วงที่น้ำค้างค่อนข้างแรง
3. ไม่อนุญาติให้ประกอบอาหารเองทุกชนิด
4. ห้ามจุดไฟ หรือนำตะเกียงจุดไฟ เข้ามาในบริเวณเต้นท์ที่พัก
5. การใช้เสียง กรุณาคำนึงผู้เข้าพักในเต้นท์ข้างเคียง
6. ขยะของท่าน กรุณาทิ้งในที่จัดเตรียมไว้ และมัดปากถุงให้ เรียบร้อย (หากปลิวไปในฟาร์ม วัวอาจบริโภคและเป็นอันตรายได้)

Welcome and thank you for your interesting at Khaomakok Farm Stay - where you camp under the stars at working dairy farm. Please make yourself at home and enjoy this short stay with your cousin the farmer.

First day at Khaomakok Farm Stay:
15.00 hrs. Arrival
18.00 hrs. Dinner
                 Steak - Pork, Chicken, Fish or Beef (please advise us of your preference when booking)
                 Buffet: Salad/Fried rice and soup/Bar-B-Q/Corn roasting or sweet or fruit
                 Free

Second day at Khaomakok Farm Stay
06.00 hrs. Morning Call
06.30 hrs. Tour and activities at Thanapoom Dairy Farm
07.30 hrs. Breakfast
                 Rice, Boiled Rice with 3. dishs
                 Toast with Butter and jam
                 Fresh milk, Tea, Coffee and Milo

                 Check our before 12.00 hrs.

Please note our Rules for your safety and the confort of others:
1. No smoking in the campsite area.
2. All food is provided so please do not prepare your own.
3. No lighting of fires or use of naked flame heating or lighting devices in the camp.
4. Please be mindful of your neighbours comfort and keep noise to a minimum.
5. Kindly put your waste in the rubbish bins provided and do not discard plastic waste around the farm as this can be a hazard to the dairy cattle.

Thank you for your kind attention, we wish all our guests a happy and memorable stay.

 


 • ราคาแพ็คเก็จ
 • Package
Content 2

เกี่ยวกับ "เขามะกอก ฟาร์ม"

      เขามะกอก ฟาร์ม เปิดดำเนินการ ด้าน      ฟาร์มเสตย์ มาตั้งแต่ปี 2551 เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสการเข้าพักในฟาร์มโคนม ในเต้นท์ที่พักที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก ตามสมควร (ไม่ติดแอร์) ร่วมรับประทานอาหารเย็น และเช้า และได้ร่วมกิจกรรมแบบชาวฟาร์ม อาทิ รีดนม ให้อาหารแก่แม่โคและลูกโค รวมถึง การเข้าค่ายของกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ที่สนใจเรียนรู้ด้านการทำฟาร์มฯ และด้านการเกษตร ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.khaomakok.com/farmstay.html   

      นักท่องเที่ยวจะได้ร่วมชื่นชมอาชีพเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม อาชีพที่ได้รับพระราชทานจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505 ให้ประชาชนมีอาชีพทำกินและ เพื่อทดแทนการนำเข้า สร้างพลานามัยที่ดี ให้กับผู้บริโภค อยู่ในเขตอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เป็นอำเภอในเขตปศุสัตว์ มีภูมิประเทศเป็นเนินเขาสลับซับซ็อน อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี โดยเฉพาะช่วงเดือน ตุลาคม-มกราคม    

      ปัญหาด้านสุขภาพจากการบริโภค นับเป็นปัญหาที่ได้รับความใส่ใจเป็นอย่างมาก เขามะกอก ฟาร์ม ได้ศึกษา และจับมือกับพันธมิตรทางด้านการเกษตรปลอดสาร ทั้งด้าน ผู้ผลิต และผู้จำหน่ายวัตถุดิบ เพื่อร่วมผลิตอาหารปลอดภัยสำหรับการบริโภค ปัจจุบัน สามารถผลิตและ จำหน่ายผักปลอดสาร โดยเฉพาะ “ต้นอ่อนทานตะวัน” รวมถึงยังจำหน่ายสินค้าจากเครือข่าย ผู้ผลิตผักปลอดสาร และสินค้าต่างๆ เพื่อลดมลภาวะ และรักษาสิ่งแวดล้อม    

      นอกจากนี้ ฟาร์มฯ ยังจำหน่าย ชุดปลูกผักสวนครัว ที่ให้ความสะดวก สามารถนำไปปลูกเอง และรับประทานได้ ในระยะเวลา ไม่นานอีกด้วย    

      เขามะกอก ฟาร์ม ได้จัดทำโปรแกรม DIY กิน-อยู่ อย่างปลอดสาร เพื่อให้ครอบครัว และกลุ่มเพื่อน ที่มีความสนใจในการปลูก/ผลิต/ทำอาหารปลอดสารด้วยตนเอง และยังได้ทำน้ำยาใช้ในบ้านแบบปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อม รวมถึง ยังได้ร่วมกิจกรรมชาวฟาร์มโคนมอีกด้วย สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.khaomakok.com/farmtour.html

เอกสารแนบ

1. ประวัติความเป็นมา “องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)” แสดงความสำคัญของอาชีพการเลี้ยงโคนม

2. "FTA ไทย - ออสเตรเลีย"

 

เขามะกอก ฟาร์มสเตย์ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
Khaomakok Farmstay, Muaklek District, Saraburi Province
www.khaomakok.com
Email: khaomakok@yahoo.com

แผนผังในฟาร์ม

โทร/Tel: 086-446-7052
โทรสาร 036-220-650

แผนที่/Map

การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับเงินค่ามัดจำ 50%
กรุณาโอนไปที่
ชื่อบัญชี จุฑามาศ สายสุวรรณ์
ธนาคารทหารไทย สาขาโรบินสัน สระบุรี
เลขที่ 639-2-02230-4

แบบฟอร์มการจอง

 

ชื่อ - สกุล :
บริษัท/องค์กร :
ที่อยู่ :
จังหวัด :
เบอร์โทร :
เบอรมือถือ :
อีเมล์ :
ห้องพักที่ต้องการ :
จำนวนผู้เข้าพัก :
วันที่เข้าพัก :
รายละเอียด :
   

 

 

 
คุยกับเราที่ Facebook : Talk to us at Facebook ติดตามข่าวสารของเราที่ Facebook: Follow up at Facebook