ผังในฟาร์ม

เปิิดให้เข้าพักระหว่างเดือน ตุลาคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์ ในปีถัดไป (เปิดเฉพาะฤดูหนาว)

เฉพาะในวันเสาร์ และวันหยุดนักขักตฤกษ์

 • สิ่งที่เตรียมไว้ให้
 • we prepare

1. เตียงนอนพร้อมผ้าห่ม และหมอน สำหรับ 2 ท่าน
2.อุปกรณ์อาบน้ำ พร้อมผ้าเช็ดตัว สำหรับ 2 ท่าน
3. พัดลม 1 ตัว
4. โคมไฟตั้งโต๊ะ และปลั๊กไฟ
5. น้ำดื่ม 2 ขวด
1. 2 Bed room size with blanket and pillow for 2 person.
2.Towel soup and shampoo for 2 person.
3. 1 Electirc fan
4. Lamp and electricity
5. 2 bottons of Drink water
  • สิ่งที่เตรียมไว้ให้
 • we prepare

1. เตียงนอนพร้อมผ้าห่ม และหมอน สำหรับ 4 ท่าน
2.อุปกรณ์อาบน้ำ พร้อมผ้าเช็ดตัว สำหรับ 3 ท่าน
3. พัดลม 2 ตัว (ห้องละ 1 ตัว)
4. โคมไฟตั้งโต๊ะ และปลั๊กไฟ
5. น้ำดื่ม 4 ขวด
1. 4 Bed room size with blanket and pillow for 4 person.
2.Towel soup and shampoo for 4 person.
3. Electirc fan
4. Lamp and electricity
5. 4 bottons of Drink water
 

อุปกรณ์เสริม (Optional)
 • สิ่งที่เตรียมไว้ให้
 • we prepare
1. เตียงนอนพร้อมผ้าห่ม และหมอน สำหรับ1 ท่าน
2.อุปกรณ์อาบน้ำ พร้อมผ้าเช็ดตัว สำหรับ 1 ท่าน
35. น้ำดื่ม 1 ขวด
1. Bed with blanket and pillow for 1 person
2.Towel soup and shampoo for 1 person.
3. 1 botton of Drink water
 

 • สิ่งที่เตรียมไว้ให้
 • we prepare

1. เต้นท์พร้อมผ้ายางปูนอน ผ้าห่ม และหมอน สำหรับ 2 ท่าน
2.อุปกรณ์อาบน้ำ พร้อมผ้าเช็ดตัว สำหรับ 2 ท่าน
35. น้ำดื่ม 2 ขวด

1. Tent with blanket and pillow for 2 person
2.Towel soup and shampoo for 2 person.
3. 2 bottons of Drink water
 

 • โปรแกรมและกิจกรรมในฟาร์มฯ

ปีนี้ เขามะกอกฟาร์ม ได้เปิดให้ผู้ที่สนใจด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรม "DIY กิน-อยู่ อย่างปลอดสาร" โดยได้จับมือพันธมิตร คือ สมาคมเกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผู้ผลิตผลิตภัณพ์ EM)

โปรแกรม 1 วัน กับ 2 เบรค และ อาหารกลางวัน 1 มื้อ กับกิจกรรมดังนี้

09.30 น. มาถึงฟาร์มฯ ลงทะเบียน พร้อมรับประทานอาหารว่าง

10.30 น. แลกเปลี่ยนแนวคิด การใช้ชีวิต “DIY กิน อยู่ อย่างปลอดสาร” กับวิทยากร จาก สมาคมเกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

– ฝึกทำ EM ขยาย ด้วยน้ำซาวข้าว
– ฝึกทำ ปุ๋ยโบกาจิ
– ฝึกทำน้ำยาเอนกประสงค์ไร้สารฯ

รับตัวอย่างสิ่งที่ฝึกทำกลับบ้านด้วย

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ด้วยเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ

13.00 น. ปลูกต้นอ่อนทานตะวัน พร้อมรับวัสดุอุปกรณ์ ไปปลูกต่อและตัดรับประทานได้ภายใน 7 วัน

13.30 น. มาถึงถิ่น “นม” ฝึกทำอาหาร/ขนม จาก “นมสด”

15.00 น. ฟังเจ้าของ “ธนภูมิ ฟาร์ม” เล่าถึงการประกอบอาชีพพระราชทานฯ "เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม" ไปจับเต้ากัน ฝึก “รีดนมโค กับ ธนภูมิ ฟาร์ม”

16.00 น. พักทานขอว่าง-ดื่มนมสดๆ จากฟาร์ม
เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

จัดทุกวันเสาร์ เริ่ม เสาร์ที่ 1 พ.ย. 2557 นี้ ราคาผู้ใหญ่ ท่านละ 690 บาท เด็กอายุ 5-12 ปี ท่านละ 480 บาท เด็กอายุ น้อยกว่า 5 ปี ไม่คิดค่าใช้จ่าย
**เด็กร่วมกิจกรรมกับผู้ปกครอง (ไม่ได้รับของกลับบ้าน)

รับจำนวนจำกัด ครั้งละ ไม่เกิน 50 ท่าน จองล่วงหน้าได้ที่โทร. 081-398-8939, 086-446-7052

อีกทั้งยังมีแปลงผัก ปลูกอย่างปลอดสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ต้นอ่อนทานตะวัน” รวมถึงสินค้าเพื่อลดภาวะสิ่งแวดล้อม จำหน่ายหน้าฟาร์มในราคาพิเศษ ให้ท่านได้เลือกซื้อกลับบ้านได้

สำหรับโปรแกรมฟาร์มสเตย์ ยังคงมีเช่นเดิม คื

วันแรกของการเดินทาง

เดินทางถึงฟาร์มฯ เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป (เป็นเวลาแนะนำ เนื่องจากภายในเต้นท์ยังร้อนอยู่)

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น มีรายการอาหารดังนี้
 1. เสต๊ก: หมู/ไก่ /ปลา (เสต๊กเนื้อ คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 50 บาท) จัดให้ท่านละ 1 ที่ กรุณาแจ้งจำนวนที่แน่นอน ก่อนวันเข้าพัก
 2. บุฟเฟ่: สลัดผัก ซุปเห็ดหรือซุปข้าวโพดหรือซุปแบบไทย ขนมปังหรือข้าวผัด ปิ้งย่าง อาทิ เห็ดย่างน้ำจิ้มซีฟู้ด ข้าวโพดปิ้ง เป็นต้น)
 พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สองของการเดินทาง

6.00 น. ปลุกเพื่อเตรียมตัวไปชมวิถีชีวิตผู้เลี้ยงโคนม และทดลองรีดนมจากแม่โค
6.30 น. เดินเท้าสู่ ธนภูมิฟาร์ม (ระยะทางประมาณ 500 เมตร) ฟังบรรยายการเลี้ยงโคนมจากคุณประกิจ วงษ์ธนสุภรณ์ เกษตรกรใจดี บัณฑิตสัตวบาลจาก ม.เกษตรศาสตร์ สัตวบาลดีเด่นประจำปี 2551 และร่วมให้อาหารแม่โคและลูกโค
7.00 น. รับประทานอาหารเช้า มีรายการอาหารดังนี้
 1. ข้าวต้มกุ้ย/ข้าวสวย กับข้าว 3-4 อย่าง
 2. ขนมปังปิ้ง เนย แยม
 3. นมสด/กาแฟ/ไมโล (ใส่กาแฟ/ไมโล ในนมสดอุ่นๆ ที่รีดจากฟาร์มตอนเช้า)

เช็คเอ้าส์ ก่อนเวลา 12.00 น.g

ข้อจำกัดและการขอความร่วมมือเพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน ในระหว่างการเข้าพักในฟาร์ม

1.อยู่ในพื้นที่ป่า เชิงเขา มีมดชุกชม จึงขอความร่วมมือ ไม่นำอาหารทุกชนิดไปรับประทานบริเวณเต้นท์ที่พัก เพราะมดขะเข้าไปรบกวนในบริเวณที่พัก
2.ห้ามสูบบุหรี่ ในบริเวณเต้นท์ที่พัก เด็ดขาด
3.สวมหมวก เมื่ออยู่บริเวณกลางแจ้งในเวลากลางคืน เนื่องจากเป็นช่วงที่น้ำค้างค่อนข้างแรง
4.ไม่อนุญาติให้ประกอบอาหารเองทุกชนิด
5.ห้ามจุดไฟ หรือนำตะเกียงจุดไฟ เข้ามาในบริเวณเต้นท์ที่พัก
6.การใช้เสียง กรุณาคำนึงผู้เข้าพักในเต้นท์ข้างเคียง
7.ขยะของท่าน กรุณาทิ้งในที่จัดเตรียมไว้ และมัดปากถุงให้เรียบร้อย (หากปลิวไปในฟาร์ม วัวอาจบริโภคและเป็นอันตรายได้)

 • พักที่เขามะกอกฟาร์มฯ
 • เที่ยวที่เขามะกอกฟาร์ม

 

ที่พักแพ็คเก็จละ 930 บาท ต่อท่าน

โปรแกรมและกิจกรรมสำหรับผู้เข้าพักในฟาร์ม
วันแรกของการเดินทาง
เดินทางถึงฟาร์มฯ เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป (เป็นเวลาแนะนำ เนื่องจากภายในเต้นท์ยังร้อนอยู่)
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น มีรายการอาหารดังนี้
 1. เสต๊ก: หมู/ไก่ /ปลา (เสต๊กเนื้อ คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 50 บาท) จัดให้ท่านละ 1 ที่ กรุณาแจ้งจำนวนที่แน่นอน ก่อนวันเข้าพัก
 2. บุฟเฟ่: สลัดผัก ซุปเห็ดหรือซุปข้าวโพดหรือซุปแบบไทย ขนมปังหรือข้าวผัด ปิ้งย่าง อาทิ เห็ดย่างน้ำจิ้มซีฟู้ด ข้าวโพดปิ้ง เป็นต้น)
 พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สองของการเดินทาง
6.00 น. ปลุกเพื่อเตรียมตัวไปชมวิถีชีวิตผู้เลี้ยงโคนม และทดลองรีดนมจากแม่โค
6.30 น. เดินเท้าสู่ ธนภูมิฟาร์ม (ระยะทางประมาณ 500 เมตร) ฟังบรรยายการเลี้ยงโคนมจากคุณประกิจ วงษ์ธนสุภรณ์ เกษตรกรใจดี บัณฑิตสัตวบาลจาก ม.เกษตรศาสตร์ สัตวบาลดีเด่นประจำปี 2551 และร่วมให้อาหารแม่โคและลูกโค
7.00 น. รับประทานอาหารเช้า มีรายการอาหารดังนี้
 1. ข้าวต้มกุ้ย/ข้าวสวย กับข้าว 3-4 อย่าง
 2. ขนมปังปิ้ง เนย แยม
 3. นมสด/กาแฟ/ไมโล (ใส่กาแฟ/ไมโล ในนมสดอุ่นๆ ที่รีดจากฟาร์มตอนเช้า)

เช็คเอ้าส์ ก่อนเวลา 12.00 น.

น้องๆ ที่มาด้วย

รายละเอียด
<6ปี
6ปี< 12ปี
12 ปี ขึ้นไป
ค่าแพ็คเก็จ
ไม่มี
465
930
เสต๊ก
ไม่มี
มี
มี
เตียง

ไม่มี

ไม่มี
มี
เพิ่มเตียง
250
250
--

แยกพัก (นอนเต้นท์ขนาด 2 เตียง) ราคา 1,400 บาท ต่อท่าน

สิทธิพิเศษสำหรับผู้เข้าพัก ฟาร์มเสตย์

สามารถซื้อแพ็คเก็จร่วมกับฟาร์มทัวร์ ได้ในราคา ท่านละ 1,500 บาท (จากราคาปกติ 1,620 บาท) เด็กอายุ 6ปี <12 ปี ราคา 820 บาทต่อท่าน (จากราคาปกติ 920 บาท ต่อท่าน)

 

 

ร่วมกิจกรรม..กับครอบครัว และกลุ่มเพื่อน..”DIY กิน อยู่ อย่างปลอดสาร” กับ เขามะกอก ฟาร์ม ด้วยโปรแกรม 1 วัน กับ 2 เบรค และ อาหารกลางวัน 1 มื้อ กับกิจกรรมดังนี้

09.30 น. มาถึงฟาร์มฯ ลงทะเบียน พร้อมรับประทานอาหารว่าง

10.30 น. แลกเปลี่ยนแนวคิด การใช้ชีวิต “DIY กิน อยู่ อย่างปลอดสาร” กับวิทยากร จาก สมาคมเกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

– ฝึกทำ EM ขยาย ด้วยน้ำซาวข้าว
– ฝึกทำ ปุ๋ยโบกาจิ
– ฝึกทำน้ำยาเอนกประสงค์ไร้สารฯ

รับตัวอย่างสิ่งที่ฝึกทำกลับบ้านด้วย

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ด้วยเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ

13.00 น. ปลูกต้นอ่อนทานตะวัน พร้อมรับวัสดุอุปกรณ์ ไปปลูกต่อและตัดรับประทานได้ภายใน 7 วัน

13.30 น. มาถึงถิ่น “นม” ฝึกทำอาหาร/ขนม จาก “นมสด”

15.00 น. ฟังเจ้าของ “ธนภูมิ ฟาร์ม” เล่าถึงการประกอบอาชีพพระราชทานฯ "เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม" ไปจับเต้ากัน ฝึก “รีดนมโค กับ ธนภูมิ ฟาร์ม”

16.00 น. พักทานขอว่าง-ดื่มนมสดๆ จากฟาร์ม
เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

จัดทุกวันเสาร์ เริ่ม เสาร์ที่ 1 พ.ย. 2557 นี้ ราคาผู้ใหญ่ ท่านละ 690 บาท เด็กอายุ 5-12 ปี ท่านละ 480 บาท เด็กอายุ น้อยกว่า 5 ปี ไม่คิดค่าใช้จ่าย
**เด็กร่วมกิจกรรมกับผู้ปกครอง (ไม่ได้รับของกลับบ้าน)

รับจำนวนจำกัด ครั้งละ ไม่เกิน 50 ท่าน จองล่วงหน้าได้ที่โทร. 081-398-8939, 086-446-7052

อีกทั้งยังมีแปลงผัก ปลูกอย่างปลอดสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ต้นอ่อนทานตะวัน” รวมถึงสินค้าเพื่อลดภาวะสิ่งแวดล้อม จำหน่ายหน้าฟาร์มในราคาพิเศษ ให้ท่านได้เลือกซื้อกลับบ้านได้

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ร่วมกิจกรรมและเข้าพัก ฟาร์มเสตย์

สามารถซื้อแพ็คเก็จร่วมกับฟาร์มทัวร์ ได้ในราคา ท่านละ 1,500 บาท (จากราคาปกติ 1,620 บาท) เด็กอายุ 6ปี <12 ปี ราคา 820 บาทต่อท่าน (จากราคาปกติ 920 บาท ต่อท่าน)

 

เกี่ยวกับ "เขามะกอก ฟาร์ม"

      เขามะกอก ฟาร์ม เปิดดำเนินการ ด้าน      ฟาร์มเสตย์ มาตั้งแต่ปี 2551 เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสการเข้าพักในฟาร์มโคนม ในเต้นท์ที่พักที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก ตามสมควร (ไม่ติดแอร์) ร่วมรับประทานอาหารเย็น และเช้า และได้ร่วมกิจกรรมแบบชาวฟาร์ม อาทิ รีดนม ให้อาหารแก่แม่โคและลูกโค รวมถึง การเข้าค่ายของกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ที่สนใจเรียนรู้ด้านการทำฟาร์มฯ และด้านการเกษตร ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.khaomakok.com/farmstay.html   

      นักท่องเที่ยวจะได้ร่วมชื่นชมอาชีพเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม อาชีพที่ได้รับพระราชทานจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505 ให้ประชาชนมีอาชีพทำกินและ เพื่อทดแทนการนำเข้า สร้างพลานามัยที่ดี ให้กับผู้บริโภค อยู่ในเขตอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เป็นอำเภอในเขตปศุสัตว์ มีภูมิประเทศเป็นเนินเขาสลับซับซ็อน อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี โดยเฉพาะช่วงเดือน ตุลาคม-มกราคม    

      ปัญหาด้านสุขภาพจากการบริโภค นับเป็นปัญหาที่ได้รับความใส่ใจเป็นอย่างมาก เขามะกอก ฟาร์ม ได้ศึกษา และจับมือกับพันธมิตรทางด้านการเกษตรปลอดสาร ทั้งด้าน ผู้ผลิต และผู้จำหน่ายวัตถุดิบ เพื่อร่วมผลิตอาหารปลอดภัยสำหรับการบริโภค ปัจจุบัน สามารถผลิตและ จำหน่ายผักปลอดสาร โดยเฉพาะ “ต้นอ่อนทานตะวัน” รวมถึงยังจำหน่ายสินค้าจากเครือข่าย ผู้ผลิตผักปลอดสาร และสินค้าต่างๆ เพื่อลดมลภาวะ และรักษาสิ่งแวดล้อม    

      นอกจากนี้ ฟาร์มฯ ยังจำหน่าย ชุดปลูกผักสวนครัว ที่ให้ความสะดวก สามารถนำไปปลูกเอง และรับประทานได้ ในระยะเวลา ไม่นานอีกด้วย    

      เขามะกอก ฟาร์ม ได้จัดทำโปรแกรม DIY กิน-อยู่ อย่างปลอดสาร เพื่อให้ครอบครัว และกลุ่มเพื่อน ที่มีความสนใจในการปลูก/ผลิต/ทำอาหารปลอดสารด้วยตนเอง และยังได้ทำน้ำยาใช้ในบ้านแบบปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อม รวมถึง ยังได้ร่วมกิจกรรมชาวฟาร์มโคนมอีกด้วย สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.khaomakok.com/farmtour.html

เอกสารแนบ

1. ประวัติความเป็นมา “องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)” แสดงความสำคัญของอาชีพการเลี้ยงโคนม

2. "FTA ไทย - ออสเตรเลีย"

 

เขามะกอก ฟาร์มสเตย์ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
Khaomakok Farmstay, Muaklek District, Saraburi Province
www.khaomakok.com
Email: khaomakok@yahoo.com

แผนผังในฟาร์ม

โทร/Tel: 091-192-9889

แผนที่/Map

พิกัด GPS
14°39'28.8"N 101°10'48.0"E
14.658012, 101.179993

Link ใน Google Map
https://goo.gl/maps/f3p46

การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับเงินค่ามัดจำ 50%
กรุณาโอนไปที่
ชื่อบัญชี จุฑามาศ สายสุวรรณ์
ธนาคารทหารไทย สาขาโรบินสัน สระบุรี
เลขที่ 639-2-02230-4

แบบฟอร์มการจอง

 

ชื่อ - สกุล :
บริษัท/องค์กร :
ที่อยู่ :
จังหวัด :
เบอร์โทร :
เบอรมือถือ :
อีเมล์ :
ห้องพักที่ต้องการ :
จำนวนผู้เข้าพัก :
วันที่เข้าพัก :
รายละเอียด :
   

 

 

 
คุยกับเราที่ Facebook : Talk to us at Facebook ติดตามข่าวสารของเราที่ Facebook: Follow up at Facebook